Tag: slottsfjellsfestivalen2016

Slottsfjellstårnet – 1888

Etter 1000-årsjubileet i 1871 var interessen for byens fortid stor blant byens innbyggere. En Tårnkomité ble dannet med et mål…

© 2020 871. Theme by Anders Norén.