Tag: PS Norge

Trusselvurdering april 1940

I ettertid er det enkelt å kritisere hvordan myndighetene håndterte situasjonen i dagene før det tyske angrepet natt til 9….

© 2020 871. Theme by Anders Norén.