Month: September 2018

Torpederingen av M/T Bramora

MT Bramora forsvant 14. september for 75 år siden med hele besetningen på 39, blant disse seks sjøfolk fra Vestfold….

© 2019 871. Theme by Anders Norén.